Med källorna till Civilekonomernas historia

Från en förening för taxeringsrevisorer med 12 st medlemmar bildad 1937 omfattar Civilekonomerna idag 44 000 medlemmar. Civilekonomerna är medlemmar hos TAM-Arkiv och deras historiska arkiv finns hos TAM-Arkiv.

Shop Womens Socks - View the Large Range

civilekonomerna
Civilekonomernas Riksförbund (Civilekonomerna) är både ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer. Som fackförbund arbetar man för att medlemmarna ska få bra villkor i sitt arbetsliv och som intresseorganisation för att medlemmarna ska utvecklas i sina karriärer. Civilekonomernas historia går att spåra tillbaka till 1937 då Föreningen Sveriges Taxeringsrevisorer bildades.

→ Läs mer


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Arkivet

Civilekonomernas förbundsarkiv hos TAM-Arkiv är än så länge ett litet arkiv omfattande ca 30 hyllmeter.

Utställning

Vi har valt ut historiska dokument och fotografier till en digital utställning.

Samarbete med TAM-Arkiv

Exempel på områden som Civilekonomerna och TAM-Arkiv samarbetat kring:
  • Dokumenthanteringsplan
  • Filträd
  • Utställning

Civilekonomerna idag

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer och ekonomer. Ett av de viktigaste målen är att all svensk ekonomutbildning ska hålla hög kvalitet och vara internationellt konkurrenskraftig.
civilekonomerna.se