Föreningen för svensk undervisningshistoria

Föreningen för svensk undervisningshistoria har funnits sedan 1920 och verkar för att bevara och sprida kunskaper om Sveriges undervisningshistoria. TAM-Arkiv förvarar Föreningen för svensk undervisningshistorias arkiv. På dessa sidor presenteras föreningens verksamhet och historia.

Föreningen ger ut Årsböcker i svensk undervisningshistoria. Böckerna är digitaliserade och du kan läsa dem här på webben. Du kan även läsa tidsskriften Vägval i skolans historia. Föreningen, som är verksam idag, har en egen hemsida på www.undervisningshistoria.se.

NIKE AIR HUARACHE

fsuh
Föreningen för svensk undervisningshistoria bildades 1920 på initiativ av Bror Rudolf Hall. Syftet var att öka kännedomen om undervisningshistoria, undervisningsmaterial och undervisningsinstitutioner i Sverige. Detta genom att söka upp, samla in och bevara arkivalier rörande svensk undervisningshistoria.

→ Läs mer


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Arkivet

Arkivet, som är litet till omfattningen, är förtecknat och lätt att hitta i. Den större delen av arkivet utgörs av föreningens årsböcker om svensk undervisningshistoria.

Utställning

Vi har valt ut historiska dokument och fotografier till en digital utställning.