Med källorna till Polisförbundets historia

I slutet av 1800-talet var en normal arbetsvecka 80 timmar för en konstapel. Svenska Polisförbundet bildades 1903 och organiserar idag de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige samt polisstudenter. Källorna till Polisförbundets historia finns hos TAM-Arkiv.

Nike Air Jordan 1 Mens

polisforbundet
I slutet av 1800-talet var en normal arbetsvecka 80 timmar för en konstapel och de som försökte organisera poliser blev omedelbart avskedade. 1903 grundades Svenska Polisförbundet och idag organiserar Polisförbundet de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige och studenter vid polisutbildningarna. Svenska Polisförbundet (SPF) bildades den 7 augusti 1903. Vid den tiden fanns det redan några lokala polisföreningar som bildats kring sekelskiftet i bland annat Landskrona, Göteborg och Stockholm.

→ Läs mer


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Arkivet

Polisförbundet har ett stort arkiv som är ordnat och förtecknat och ger en god bild av polismannens, polisväsendets och förbundets historia. Även handlingar från förbundets första decennier finns välbevarade.

Utställning

Vi har valt ut historiska dokument och fotografier till en digital utställning.

Samarbete med TAM-Arkiv

Exempel på områden som Polisförbundet och TAM-Arkiv samarbetat kring:
  • Arkivförteckning
  • Informationsstruktur
  • Yrkesminnesinsamling

Polisförbundet idag

Polisförbundet organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige, samt studenter vid polisutbildningarna. Förbundet har cirka 20 000 aktiva medlemmar, 1 200 förtroendevalda och 25 anställda.
polisforbundet.se