Med källorna till TCO:s historia

Tjänstemännens Centralorganisation, T.C.O., bildades 1937 och omfattade fackföreningar på det offentliga området. År 1944 betraktas som starten för dagens TCO, vilket var året då Daco och T.C.O. gick samman. Offentligt och privat anställda tjänstemän blev då för första gången samlade i en gemensam centralorganisation. 

TCO har spelat en betydande roll inom många politikområden. Viktiga områden som TCO har påverkat är utbildnings-, skatte- eller socialpolitik. Tjänstemannarörelsen har befunnit sig i framkanten för generella välfärdsreformer. TCO och dess medlemsförbund har haft stor påverkan på utformning av pensioner, socialförsäkringar och villkor inom arbetslivet. 

Dessa webbsidor - "Med källorna till TCO:s historia" - har TAM-Arkiv producerat för att återge organisationen TCO och dess roll ur ett historiskt perspektiv, genom att belysa olika frågor och skeenden. TCO:s arkiv på TAM-Arkiv är utgångskällan, där arkivmaterialet har använts till att berätta om bakgrunden till TCO, illustrera händelser i TCO:s utveckling, belysa TCO:s roll i samhället. Uno Westerlunds bok "En glansfull framtid": Ur TCO:s historia 1944-2010 har varit en annan central utgångspunkt för innehållet på dessa sidor, liksom intervjuer med nyckelpersoner inom TCO.

 

TCO:s historia och utveckling

Läs mer om bakgrunden till TCO och TCO:s föregångare: Daco och T.C.O. Du kan också läsa om viktiga händelser i TCO:s utveckling, och om TCO:s roll i samhället. Vi har även sammanställt biografier över TCO:s ordföranden.

 

Utställning

Ur TCO:s omfattande arkiv har vi valt ut historiska dokument och bilder till en digital utställning, som illustrerar TCO:s historia.

 

Miesten kengät laajasta valikoimasta

tco
Tjänstemännens Centralorganisation, med förkortningen TCO, bildades den 11 juni 1944. Detta skedde genom en sammanslagning av De Anställdas Centralorganisation (DACO), bildad 1931, och Tjänstemännens Centralorganisation (T.C.O.) bildad 1937. Den nybildade organisationens uppgift var enligt stadgarna "att utöva den centrala ledningen av tjänstemannarörelsen samt att tillvarata tjänstemannagruppernas samfällda ekonomiska och sociala intressen".

→ Läs mer


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

En glansfull framtid - Ur TCO:s historia 1944-2010 är skriven av tidigare TCO-medarbetaren Uno Westerlund. I boken analyseras tjänste­manna­rörelsen och TCO:s roll i samhället. → Läs mer

Vi har digitaliserat ett urval av artiklar ur TCO-tidningen och lagt upp på webben. Artiklarna berör till exempel de frågor som har varit centrala för TCO, eller tar upp händelser ur TCO:s historia. → Läs mer

Arkivet

Innehållet i TCO:s omfattande arkiv speglar TCO:s organisation och verksamhet genom historien. TAM-Arkiv förvarar även arkiven från ett antal andra arkivbildare som har kopplingar till TCO.

Samarbete med TAM-Arkiv

Exempel på områden som TCO och TAM-Arkiv samarbetat kring:
  • Dokumenthanteringsplan
  • Ordnings- och förteckningsprojekt
  • Utställningar
  • Foto-/bildprojekt

TCO idag

TCO är en centralorganisation för 15 olika fackförbund och samlar omkring 1,2 miljoner människor. Organisationen är partipolitiskt obunden och ståndpunkterna bygger på grundläggande demokratiska värderingar.
tco.se