Arkiv och samlingar

TAM-Arkiv är ett öppet arkiv inom den enskilda arkivsektorn. Här finns 11000 hyll­meter med 800 olika arkivbildares handlingar från 1800-talets mitt fram till idag.

I TAM-Arkivs arkivdepå. Foto: Johan Taubert

Arkivbeståndet

Vid TAM-Arkiv förvaras arkiven från olika fackliga akademiker- och tjänstemanna­orga­nisationer, samt yrkes- och intresseföreningar. Personarkiv från ledande företrädare i de svenska tjänstemanna- och akademikerrörelserna finns också här. Förutom rikstäckande organisationer förvaras i arkivet också ett stort antal arkiv från lokala föreningar och sammanslutningar inom Stockholm stad. TAM-Arkiv förvarar över 800 olika arkiv från första hälften av 1800-talet till idag.

I arkiven som förvaras på TAM-Arkiv finns handlingar som berättar om facklig verksamhet och professioner. Förutom dokumentation i form av skrift (t.ex. protokoll, korrespondens, verksamhetsberättelser och boksamlingar) finns även fotografier, filmer, ljud, trycksaker, samt ett mindre antal föremål.

Med anledning av lagstiftningen om personuppgifter (GDPR) krävs tillstånd för att få tillgång till visst arkivmaterial. I många fall är det noterat "Tillstånd erfordras" för de serier det gäller i förteckningen här på hemsidan, men det är inte heltäckande. Kontakta alltid forskarservice på arkivet@tam-arkiv.se innan besök.

Sök i arkiven

Läs om hur man söker i en arkivförteckning, eller sök direkt i våra arkivförteckningar på nätet.

Information för besökare och allmänhet

Läs mer under Forskarservice. Arkivet är öppet för forskare, studerande och allmänhet.

Information för TAM-Arkivs medlemsorganisationer

Här finns information om våra tjänster för medlemsorganisationer, samt guider, handledning och råd.

Öppettider

TAM-Arkiv kan från och med tisdag den 18 augusti och så länge Folkhälsomyndighetens nuvarande riktlinjer gäller, enbart ta emot förbokade besök. 

Skicka förfrågan om bokning till arkivet@tam-arkiv.se. Vi tar emot en forskare per dag. Oanmälda besök kan inte tas emot.

Alla besökare måste följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om avstånd, handhygien och eget ansvar för karantän vid symptom.

Kontakta oss

  • Har du frågor kring TAM-Arkiv eller medlemsfrågor?
  • Vill du beställa fram eller fråga om arkivmaterial?
  • Har du synpunkter på profilsidorna för våra medlemmar "Med källorna"