Arkivtjänster

TAM-Arkivs medlemmar får tillgång till ett antal arkivtjänster som delas in i grund- och tilläggstjänster.

TAM-Arkiv erbjuder en arkivlokal som är säkrad mot brand, fuktskador och fysiskt intrång enligt Riksarkivets riktlinjer. Arkivlokalen är dessutom och temperatur- och fuktighetsreglerad för att maximera livslängden för handlingarna. 

Utöver arkivvård och förvaring, rör våra arkivtjänster en mängd olika områden, t.ex. arkivredovisning, återsökning, rådgivning, utbildning, arbete för forskningsfrämjande samt samverkan och omvärldsbevakning. I listan här under kan du läsa mer om varje tjänst uppdelat efter kategori.

Alla medlemmar får tillgång till grundtjänsterna, vilka ingår i den fasta medlemsavgiften. Tilläggstjänster kan beställas av TAM-Arkiv och betalas i form av rörliga medlemsavgifter. En lista över uppdelningen av grundtjänster och tilläggstjänster hittar du här

 

Nike Air Force 1