Nio–Fem

TAM-Arkiv ger ut Nio-Fem - tidskrift om arbetsliv och profession, en kulturtidskrift som utkommer två till tre gånger per år. Tidskriften innehåller artiklar om tjänstemanna- och akademikerrörelsernas historia och nutid. Nio-Fem är det nya namnet för tidskriften TAM-Revy, som TAM-Arkiv började ge ut 1997.

Nio-Fem lyfter fram medlemsorganisationernas yrkesgrupper och skildrar hur arbetslivets villkor förändras. I tidningen rapporterar vi även om pågående forskning och aktiviteter på TAM-Arkiv och lyfter fram källmaterial ur arkiven.

Nio-Fem, 2016 nr 1
Titelsidan, Nio-Fem nr 1 2016
 • Säkerhetspolisens uppkomst
 • En ekonom för miljön
 • TCO och internationalismen
 • Intervju med Nora Bateson
 • Maktspel i skolan
 • > Läs som PDF
Nio–Fem, 2015 nr 2 TEMA GENUS
Nio-Fem nr 2, 2015
 • En queer fackföreningsrörelse?
 • Ett liv för jämställdheten
 • Vägen till lön oavsett kön
 • Jämställdhet i förändring
 • Kyrkoherde och kvinna
 • Tjänstemän som män
 • » Läs som pdf
Nio–Fem, 2015 nr 1 TEMA KREATIVITET & IDENTITET
Nio-Fem nr 1, 2015
 • Fostran till samhällselit — läroverksungdomars identitetsskapande 1930-68
 • Vad är fackligt kapital?
 • Orostider i samlingarna
 • Tillit — kreativitetens DNA
 • Tjänstemännens och deras rörelser
 • Kreativitet kräver tid och rum
 • Ingenjörerna och anställningstryggheten
 • » Läs som pdf
Nio–Fem, 2014 nr 2
Nio-Fem nr 2, 2014
 • TAM-Arkiv fyller 30 år!
 • Från paradvåning till webb
 • Är själavården psykologisk?
 • De lärdas republik
 • Alf Ahlberg - en folkets lärare
 • Systematisk botanik - från urtid till framtid
 • Känslor hör arbetet till
 • » Läs som PDF