Forskning om lärarna får årets Gerda Höjer pris

Professorn i pedagogik Joakim Landahl, Stockholms universitet, fick 2020 års pris till minne av Gerda Höjer. Utdelningen skedde på Kistamässan den 27 april 2021 en fördröjning p.g.a. pandemin. Motiveringen som renderade honom priset var ”utbildningshistoriska forskning där han från olika synvinklar belyst hur lärarprofessionen i samverkan med politiska aktörer under 1900-talet succesivt skapat den svenska enhetsskolan”.

 

Platsen för utdelningen var de s.k. SETT-dagarna. SETT står för Scandinavian Education Technology Transformation och är Skandinaviens största mässa för modernt och innovativt lärande. TAM-Arkivs ordförande Anders Thikan delade ut priset och presenterade arkivinstitutionen. Detta föregicks av samtal mellan Joakim Landahl och arkivchef Lars-Erik Hansen. Samtalet kretsade kring de nordiska lärarmötena som började under andra hälften av 1800-talet och pågick en bit in på 1900-talet och avslutades med att lyfta fram Fritjof Berg, som på många sätt hade en avgörande roll i skapande av Sveriges moderna skola.

 

På bilden nedan: Professor Joakim Landahl (stående i bakgrunden), Tams ordförande Anders Thikan, Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis Sirén och TAMs arkivchef Lars-Erik Hansen.

 Professor Joakim Landahl (stående i bakgrunden), Tams ordförande Anders Thikan, Lärarstiftelsens ordförande Eva-Lis Sirén och TAMs arkivchef Lars-Erik Hansen
Av: 
TAM-Arkiv