Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

TAM-Arkiv har i år som en del i sitt forskningsfrämjande arbete redigerat en äldre licentiatavhandling, som lades fram vid statsvetenskap­liga institutionen i Lund år 1966. Den fanns som kopia i Visions, f.d. Sveriges Kommunaltjänste­mannaförbund (SKTF), arkiv i en serie som kallas ”Handlingar rörande organi­sationshistorik m.m.” I samma volym finns en annan liten skrift, SKTF 40 år 1936–1976. Kontrasten mellan dessa två skrifter hade inte kunnat vara större. Avhandlingen behandlar organisationens ursprung och utveckling på grundval av arkivmaterial och statistik medan jubileumsskriften bygger på anställdas egna berättelser, genom att personer som varit engagerade i verksamheten ger inblickar i skeendet.     Den 17 november besökte TAM-Arkiv forskaren i Malmö: Rolf Holmér.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-12-09
2020-12-09
 • Intervju med arbetsterapeut Marie Carlsson
 • Facklig medlemstillströmning under coronapandemin
 • Det nya normala – arbetslivet under och efter pandemin
 • Kan vi vaccineras mot konspirationsteorier?
 • Spanska sjukan speglad i Läkartidningen
 • Vem kan vi lita på?
 • Döden och moderniteten
Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-12-09
2020-12-09

Tisdagen den 13 och onsdagen den 14 oktober är TAM-Arkiv:s personal på konferens och kan inte ta några förfrågningar.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-10-09
2020-10-09
 • Olea Huuska – en engagerad seminariedeltagare
 • Forskningsfokus på tjänstemännen
 • TCO & jämställdheten
 • Sjuksköterskornas professionella kamp
 • Staten som arbetsgivare
 • Grattis till Gerda Höjers pris 2019!
 • Vad är en tjänsteman?
 • » Läs som PDF
Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-08-21
2020-08-21

TAM-Arkiv kan från och med tisdag den 18 augusti och så länge Folkhälsomyndighetens nuvarande föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) gäller, enbart ta emot förbokade besök. 

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-08-12
2020-03-12

TAM-Arkivs pris till Gerda Höjers minne för år 2019 tilldelas professor em. Lennart G. Svensson. Han har i antologierna Professionerna i kunskapssamhälletDet professionella landskapets framväxt och Ett professionellt landskap i förvandling, på ett insiktsfullt sätt behandlat yrken och professioner. Dit hör analyser av Saco-medlemmars syn på olika aspekter av professionalism och deras relationer till arbets- och yrkesorganisationer. Vidare belyses professionernas utveckling i svenska samhället och särskilt på ”den psykosociala integrationens fält” vilket rymmer yrken som psykiatrer, psykologer och socionomer.”

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-09-01
2020-01-27

Sidor

Subscribe to Nyheter