Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Boken om Gerda Höjer skriven av professor Anna Götlind, mångårig ordförande i TAM-Arkivs forskningsråd, har utkommit. Höjer var en mångsidig kvinna som arbetade oförtrutet med att bl.a. höja sjuksköterskornas status. Boken bygger på en gedigen arkivforskning och är väl underbyggd.

Se pressmeddelande om boken om Gerda Höjer

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2021-08-27
2021-08-26
  • Intervju med Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand
  • Lärarnas successiva samgående
  • Bilder av lärare i coronatider
  • Intervju med Stig-Björn Ljunggren
  • Högre utbildning i pandemins kölvatten
  • En likvärdig skola?
  • Skolsegregation – en tickande bomb
  • » Läs som PDF
Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2021-06-02
2021-06-02

En webbplats – Lärarnas historia, lararnashistoria.se, har nyligen uppdaterats genom att den lagts ut på ett nytt digitalt innehållshållshanteringsystem – Wordpress. Ytterligare uppdateringar är på väg. Folkskolan i Sverige fyllde 175 år under 2017 och detta uppmärksammades med utställningar som ska presenteras på webb-plasten. Lärarnas historia skapades av Stiftelsen SAF, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och SFHL i samarbete med TAM-Arkiv.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2021-05-05
2021-05-05

Två ekonomhistoriker från Uppsala universitet, Olle Jansson och Jan Ottosson, har genomfört en studie med arkivmaterial från TAM-Arkiv som viktig källa. Företagens arbete med trivsel på arbetsplatserna har på senare tid stått i fokus i debatt och politik. Forskarna ger sig i kast med att studera en särskild form av lagstadgad personalvård eller företagshälsa som finns reglerad i anställningstrygghetslagar (Employment Security or Transition Agreements). Källorna kommer främst från Privattjänstemannakartellen (PTK) och federationen för privata sektorns arbetsgivare SAF/SN tecknade avtal och forskarna går från 1970-talet till dags dato. Baserat på detta arkivmaterial och artiklar finner forskarna bl.a.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2021-04-21
2021-04-21

Härmed utlyser TAM-Arkiv 2021 års pris till sjuksköterskan Gerda Höjers minne. Nomineringar till priset ska vara arkivet till handa senast fredagen den 28 maj på mailadress arkivet@tam-arkiv.se . Se kriterierna för att få priset  http://www.tam-arkiv.se/gerda_hojers_pris.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2021-04-09
2021-04-09

TAM-Arkiv har i år som en del i sitt forskningsfrämjande arbete redigerat en äldre licentiatavhandling, som lades fram vid statsvetenskap­liga institutionen i Lund år 1966. Den fanns som kopia i Visions, f.d. Sveriges Kommunaltjänste­mannaförbund (SKTF), arkiv i en serie som kallas ”Handlingar rörande organi­sationshistorik m.m.” I samma volym finns en annan liten skrift, SKTF 40 år 1936–1976. Kontrasten mellan dessa två skrifter hade inte kunnat vara större. Avhandlingen behandlar organisationens ursprung och utveckling på grundval av arkivmaterial och statistik medan jubileumsskriften bygger på anställdas egna berättelser, genom att personer som varit engagerade i verksamheten ger inblickar i skeendet.     Den 17 november besökte TAM-Arkiv forskaren i Malmö: Rolf Holmér.

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2020-12-09
2020-12-09

Sidor

Subscribe to Nyheter