Nyheter från TAM-Arkiv

Nyheter från TAM-Arkivs verksamhet. Ett kategoriserat nyhetsarkiv nås via menyn.

Under 2011 har TAM-Arkiv arbetat med ingenjörernas historia med anledning av Sveriges Ingenjörers 150-årsjubileum. Den 20 november presenterade TAM-Arkiv genom projektledare Jim Löfgren och arkivarie Josabeth Leidi den nya webbplatsen ingenjorshistoria.se på Sveriges Ingenjörers fullmäktigemöte. Här fanns även den fysiska utställning som TAM-Arkiv tagit fram och som funnits med på Sveriges Ingenjörers medlemsturné i landet under jubileumsåret.

Läs mer Om Ingenjörshistoria »

Uppd: 2012-06-18
2011-11-21

Ingenjörshistoria premiärvisas av TAM-Arkiv på Sveriges Ingenjörers fullmäktige den 20 november 2011.

Uppd: 2012-06-07
2011-11-16

En stor  arkivleverans har under april inkom i mars 2011 från Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco), sedan centralorganisationen blivit medlem i TAM-Arkiv i december 2010. Arkivet som är flyttat från Riksarkivet bedöms som ganska komplett.

Utöver Saco:s arkiv inkom samtidgt även arkiv från Statstjänstemännens Riksförbund som gick samman med Saco på 1970-talet och bildade Saco-SR och Saco:s tidiga föregångare SYACO, Sveriges yngre akademikers centralorganisation, som bildades 1943.

Från Sveriges Ingenjörer inkom Ingenjörsförbundets arkiv, f.d. Tekniska Läroverkens Ingenjörsförbunds (TLI). År 2007 gick Civilingenjörsförbundet samman med Ingenjörsförbundet och därmed bildades Sveriges Ingenjörer.

Uppd: 2012-06-13
2011-11-15
TAM-Revy nr 1 2011

» Framtidens kontor - hur ser utvecklingen ut?
» En krumelur från det fackliga samförståndets tid
» Facklig kamp vid Stockholms stadsbibliotek
» Intervju med Journalistförbundets fd ordförande
» Den svenska förskollärarutbildningens historia
» Forskande lärare - ett framtidsrecept?
» Läs som PDF

Av: TAM-Arkiv
Uppd: 2014-11-06
2011-05-10

Arkivleverans från Saco till TAM-Arkiv

Vid en stor arkivleverans från Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation den 9 mars 2011 fick all personal rycka in i arkivdepån. Centralorganisationen blev medlemmar i TAM-Arkiv i december 2010, ett flertal Saco-förbund är sedan förut medlemmar.

 

Uppd: 2012-06-14
2011-03-09

Lite text på förstasidan.

Ingenjörernas historia

Polisförbundet


 

Uppd: 2016-09-23
2011-03-02

Sidor

Subscribe to Nyheter