Publikationer

Utgivningen av publikationer är en del av TAM-Arkivs kunskaps- och forskningsfrämjande verksamhet. TAM-Arkiv ger bland annat ut kulturtidskriften Nio-Fem - tidskrift om arbetsliv och profession och en skriftserie som tar upp tjänstemanna- och akademikerfrågor.  

Nio–Fem

Nio–Fem - tidskrift om arbetsliv och profession innehåller artiklar om tjänstemanna- och akademiker­rörelsernas historia och nutid, olika yrkesgrupper och arbetslivets förändring, rapporterar om forskning, aktuellt på TAM-Arkiv och lyfter fram källmaterial ur arkivet. Nio-Fem är det nya namnet för TAM-Arkivs tidskrift TAM-Revy.

Nio-Fem, 2018 nr 2
Titelsida Nio-Fem nummer 2 2018
 • Intervju med Marie Ryd
 • Medbestämmandelagen i perspektiv
 • Frihet i tid och rum – bara av godo?
 • Lojal – mot vem?
 • #Metoo är komplext
 • Intervju med TCO:s Ulrika Hagström
 • Vardagsstressen i det digitala arbetslivet
 • » Läs som PDF

→ Tidigare utgivna Nio–Fem

 

TAM-Arkivs skriftserie och andra publikationer

Ända sedan starten har TAM-Arkiv publicerat texter om tjänstemän och akademikers historia. Skriftserien "Tjänstemän &  historia" ges ut med hjälp av bland andra TAM-Arkivs forskningsråd. Vissa av publikationerna är ett resultat av TAM-Arkivs arbete med yrkesminnesinsamlingar. De flesta av publikationerna går att beställa från TAM-Arkiv.

Björnsson, Anders, "Tjänstemännen och deras rörelser. Fackligt arbete bland svenska tjänstemän ur ett hundraårigt perspektiv."

Sidor

→ Se fler publikationer

Kontakta oss

 • Har du frågor kring TAM-Arkiv eller medlemsfrågor?
 • Vill du beställa fram eller fråga om arkivmaterial?
 • Har du synpunkter på profilsidorna för våra medlemmar "Med källorna"

→ Fyll i kontaktformulär