Med källorna till Föreningen Nordens historia

 

 

        .      

 

 

       

2019

Föreningen Norden fyller 100 år 

 

 

       

1997

Nordisk Litteraturvecka 

Arena Norden. 1995     .   1995 Svensk-isländska samarbetsfonden.

 

 

       

1994

Nordiska folkomröstningar om EG/EU ändrar det nordiska samarbetet. 

Föreningen Norden på Grönland. 1991     .      
Nordiska språkkonventionen 1987     .      
Nordjobb 1985     .      
Grönland deltar för första gången med en egen representation vid Nordiska rådet. 1984     .      
        .   1978 Föreningen Nordens Ungdomsförbund.
Hanaholmen 1975     .      
Nordiska kulturavtalet 1971     .      
        .   1970 Föreningen Norden Åland.
        .   1966 Nordiska kulturfonden.
        .   1965 Föreningarna Nordens Förbund
Hässelby Slott 1963     .      
Nordkalottkonferenserna. 1960     .   1960 Kulturfonden för Sverige och Finland.
Nordvision 1959     .      
Nordens folkhögskola Biskops Arnö 1958     .      
Gemensam nordisk arbetsmarknad 1954     .      
        .   1953 Svensk-Danska kulturfonden.
Nordiska rådet. 1952     .   1952 Nordisk passunion.
        .   1951 Norden-förening på Färöarna.
        .   1949 Svensk-Norska samarbetsfonden.
Bohusgården 1944. 1944     .   1939-1945 Andra världskriget – Norden förs åter samman.
        .   1939 Första vänortssamarbetet skapas.
        .   1933 Nordisk historieundervisning.
En Norden-förening bildas i Finland. 1924     .      
En Norden-förening bildas på Island. 1922     .      
Föreningarna Norden bildas i Sverige, Norge och Danmark 1919. 1919     .      
            1914-1918 Första världskriget för Norden samman.
            1905 Unionen Sverige-Norge upplöses.
            1843-1863 Studentskandinavismens tid.
            1829 Nationalskalden Esaias Tegnér uttalar orden ”Söndringen tid är förbi” – ett startskott för skandinavismen.
        .   1796 Ett skandinavistiskt litteratursällskap bildas.
               

 

Junior

 


Dessa sidor är publicerade av TAM-Arkiv i syfte att tillgängliggöra de arkiv vi förvaltar för våra medlemmar och relaterade arkivdeponenter inom tjänstemanna- och akademikergrupperna och att bilda kunskap om deras historia och samhällsbetydelse.

Utställning

Vi har valt ut historiska dokument och fotografier till en digital utställning.